Home A2 Cvičení: Co vám nejde a co vám vadí?

Cvičení: Co vám nejde a co vám vadí?

Uhodnete věty se slovem “jít” (komu co)? Stačí vám 7 životů?


Seřadíte slova ve větě správně?


Doplníte slova do správných vět? Co komu vadí a proč?


Sestřelíte bedny na správné vagony? Co komu vadí?


Uhodnete věty se slovesem “vadit”? Stihnete to dřív, než vás pověsí na šibenici?


A teď anagramy… Seřaďte písmenka ve větě a utvořte správná slova.