PODCAST: Nové internetové stránky

On Saturday, 7 March 2015, there was a meeting of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language. I was invited to introduce my online activities. This is a recording of my presentation there. Unfortunately for beginners and lower intermediate students, it is only in Czech…

V sobotu 7. 3. 2015 se v Praze konalo setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Byla jsem pozvána, abych představila své internetové aktivity. Toto je záznam mé prezentace.

Zvukový záznam prezentace Jany Slavíkové na setkání AUČCJ 7.3.2015 v .mp3

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *