Home Other Русский и чешский алфавит (песенки)

Русский и чешский алфавит (песенки)

Я довольно давно знаю русский язык, но должна признаться, что никогда не выучила русский алфавит!

И именно поэтому я решила освоить это — полезно, когда вы используете словарь, например, чтобы знать, каков порядок букв.

Я начала искать песню на ютубе, потому-что помню, она пригодилась, когда я учила английский алфавит… И нашла! И это действительно сработало! Я смогла запомнить алфавит через… может час? Что ж, я его записала, а также проанализировала, что отличается, а что совпадает с чешским алфавитом.

И затем я решила поискать похожую песню на чешском языке — и, что удивительно, не смогла так быстро найти, так как были песни под названием «алфавит», которые были намного сложнее, чем просто произнесение букв. Тем не менее, я спела и вам чешский алфавит. Удачи в его изучении!


Ruská a česká abeceda (písničky)

Ruštinu umím už docela dlouho, ale musím se přiznat, že jsem se nikdy nenaučila ruskou abecedu!

A právě proto jsem se rozhodla se ji konečně naučit – je to užitečné, když například používáte slovník, abyste věděli, jaké je pořadí písmen.

Začala jsem hledat písničku na YouTube, protože si pamatuju, že mi to pomohlo, když jsem se učila anglickou abecedu… A našla jsem ji! A ono to opravdu fungovalo! Dokázala jsem si zapamatovat abecedu za… možná hodinu? No, sepsala jsem si to a také zanalyzovala, co je jiné a co stejné s českou abecedou.

A pak jsem se rozhodla hledat podobnou písničku v češtině – a překvapivě jsem ji nemohla najít tak rychle, protože tam byly písničky, které se jmenovaly „abeceda“, ale byly mnohem náročnější než pouhé vyslovování písmen. Zazpívala jsem vám však i českou abecedu. Hodně štěstí při učení!


Фотографии с урока:

Поддержите этот сайт:

Вступить в группу: