All Apps on Google Play

iLearnCzech App

iLearnCzech App on Google Play and App Store

Everything I create on iLearnCzech can be now easily found via a mobile app!

You can quickly see the newest videos, interactive activities, film tips, e-books, or other materials.

Všechno, co na iLearnCzech vytvářím, teď můžete snadno najít přes mobilní aplikaci!

Rychle najdete nejnovější videa, interaktivní aktivity, filmové tipy, e-knihy nebo další materiály.

Get it on Google Play
Download on the App Store

Learn Czech with Videos

In this app on Google Play, you can find an overview of various video channels that can help you learn Czech.

First, there are some e-learning courses that come with interactive exercises as well. What follows are lists of YouTube channels divided by the main language the authors use to teach you, so it’s either Czech, Russian, English, or other languages.

If you know of a good channel that I’ve missed, please let me know.

V této aplikaci na Google play najdete přehled různých videokanálů, které vám pomůžou učit se česky.

Nejprve tam najdete pár e-learningových kurzů, ve kterých jsou i interaktivní cvičení. Následujou seznamy YouTube kanálů, které jsou rozděleny podle hlavního jazyka, který autoři pro učení používají. Je to čeština, ruština, angličtina, nebo ostatní jazyky.

Jestli víte o dobrém kanálu, na který jsem zapomněla, prosím, dejte mi vědět.


Learn Czech with Podcasts

In this app on Google Play, you can find an overview of various podcasts that can help you learn Czech.

An app for people who are interested in Czech. In the first place, it’s for foreigners who are learning Czech, but also for their teachers – and I believe it can be interesting also for other Czechs.

What you’ll find here are podcasts that are for foreigners – learners of Czech, but also podcasts from the Czech (national) radio that are intended for native speakers. They can be interesting for foreigners, too, to see what problems Czech themselves have with the Czech language.

If you know of a good channel that I’ve missed, please let me know.

V této aplikaci na Google play najdete přehled různých podcastů, které vám pomůžou učit se česky.

Aplikace pro lidi, kteří mají zájem o češtinu. V první řadě pro cizince, kteří se učí česky, ale také pro jejich učitele – a věřím, že i pro jiné Čechy to může být zajímavé.

Najdete zde podcasty, které jsou pro cizince – studenty češtiny, ale také podcasty Českého rozhlasu, které jsou určeny pro rodilé mluvčí. I ty můžou být pro cizince zajímavé, aby viděli, jaké problémy mají s češtinou sami Češi.

Jestli víte o dobrém podcastu, na který jsem zapomněla, prosím, dejte mi vědět.