Home A1 Aplikace na Google Play

Aplikace na Google Play

Učíte se podle učebnice Česky krok za krokem 1 nebo Česky krokem za krokem 2? Na Google Play teď najdete aplikace, díky kterým pro vás bude pohodlnější poslouchat audio k těmto knihám.

Vyberte si, která varianta vám vyhovuje nejlépe:


Are you using the Czech Step by Step 1 or the Czech Step by Step 2 textbooks? On Google Play, you can now find app that will allow you to listen to the audiotracks accompanying these books more comfortably.

Pick what works best for you: