Home A2 Test: Basic Czech II – Lesson 11

Test: Basic Czech II – Lesson 11

 • What can you test? family members, the genitive, the nominative and the accusative plural – masculine animate, EACH – EVERY – ALL, everything – nothing, who – which, prepositions, expressing liking something
 • Co můžete testovat? rodina, genitiv, nominativ a akuzativ plurálu – mužský rod životný, KAŽDÝ a VŠICHNI, VŠECHNO – NIC, KDO – KTERÝ, předložky, vyjádření obliby

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech II (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech II (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech II – Lesson 11 – test

1. Kdo je to? (ADJ = adjektivum: Jaký/á je?)

 1. sestra otce =
 2. bratr matky =
 3. dcera bratra matky =
 4. syn sestry otce =
 5. manžel sestry =
 6. manželka bratra =
 7. syn sestry =
 8. dcera bratra =
 9. otec manželky =
 10. matka manžela =
 11. manžel dcery =
 12. manželka syna =
 13. bratři a sestry =
 14. babička a dědeček =
 15. syn dcery =
 16. dcera syna =
 17. bratři nebo sestry, kteří se narodili v jeden den =
 18. muž, který má manželku (ADJ) =
 19. žena, která ještě nemá manžela (ADJ) =
 20. muž, který má exmanželku (ADJ) =
 21. žena, která měla muže, který zemřel =
 22. žena, která má manžela (ADJ) =
 23. žena, která nemá děti (ADJ) =
 24. muž, který už nepracuje, je v

Question 1 of 8

2. Napište nominativ plurálu (1. pád - množné číslo):

To jsou...

 1. ten muž –
 2. dobrý učitel –
 3. tichý kluk –
 4. nahý sportovec –
 5. známý Čech –
 6. velký Angličan –
 7. jeden Španěl – (2)
 8. dáma a pán – a
 9. německý ekonom –
 10. pilný student –
 11. nejlepší kolega –
 12. můj přítel –
 13. každý člověk –
 14. náš pes –
 15. ruský filozof –

Question 2 of 8

3. Dejte do správné formy (Use a correct form):

 1. Kde jsou profesoři a profesorky? - Hledám a .
 2. Tam jsou Češi a Slováci. - Vidím a .
 3. Nelíbí se mi ti Američané. - Nemám rád .
 4. To jsou mí přátelé. - Čekám na .
 5. Byli tam sportovci a sportovkyně. - Znáte a  ?

Question 3 of 8

4. Napište KAŽDÝ nebo VŠECHNO ve správné formě (Use KAŽDÝ or VŠECHNO in a correct form):

 1. Mám školu den.
 2. Myslí na něho minutu.
 3. ráno pospíchá.
 4. nová auta jsou rychlá.
 5. To není žádná novinka, to už vědí.
 6. Můžeš dělat, co chceš. je možné.
 7. Viděl jsi filmy od Spielberga?
 8. rada je dobrá.

Question 4 of 8

5. Odpovězte celou větou – podle závorky (Answer with a full sentence – based on the brackets):

 1. Co se ti líbí? – (Everything)
 2. Čeho se bojíš? – (Nothing)
 3. S čím jsi spokojená? – (Everything)
 4. Na čem ti záleží? – (Nothing)
 5. O čem přemýšlíš? – (Everything possible)
 6. Co tě mrzí? – (Nothing)
 7. Čemu rozumíš? – (Everything)
 8. Na co se těšíš? – (Nothing)

Question 5 of 8

6. Použijte KTERÝ nebo KDO ve správné formě (Use KTERÝ or KDO in a correct form):

 1. To je ten profesor, se bojím.
 2. Věřím každému, je milý.
 3. Nechci mluvit o tom, tady není.
 4. Nechci mluvit o kolegyni, tady není.
 5. To je ten soused, nemám rád.
 6. Věřím tomu, věříš ty.
 7. Nemluvím o nikom, o nechceš mluvit ty.
 8. Kamarádím se s tím, s se kamarádíš.
 9. Sejdu se s tím mužem, se jsi mě seznámila.
 10. Kdo je ta žena, telefonuješ každý den?

Question 6 of 8

7. Doplňte vhodné předložky (Fill in suitable prepositions):

 1. Příští rok chci jet dva měsíce Ameriky.
 2. Už přijeli? - Ne, budou tady až hodinu.
 3. víkendu chceme jít oběd restaurace. Musím objednat stůl osm lidí.
 4. Byla jsem doktora a potom jsem šla kadeřníkovi.
 5. Nebyla jsem poslední lekci, a proto musím jít profesorkou a zeptat se, co mám nastudovat.
 6. Nejsem spokojený svou prací.
 7. Já fandím Spartě, a ty? - Já se fotbal nezajímám.
 8. Jaká je Praha? - srovnání New Yorkem levná.
 9. Vánoc ten projekt problémů dokončíme, 23. prosince bude hotový.
 10. Včera tady byl Ivan. Přišel obědě, když jsme odpočívali zahradě, a odešel večeří.
 11. Zítra přiletím osmé hodiny večer, tak budu muset někde zůstat noc a dál pojedu až ráno.

Question 7 of 8

8. Doplňte slova ve správné formě – i negativní, některá použijete víckrát (Fill in the words in a correct form – also negative, you will use some of them multiple times):

 

bavit, koníček, mít rád, nesnášet, rád

 

Adam: Máš nějaké ?

Eva: Ano, mám spoustu .

Adam: Co děláš?

Eva: mě hrát na piano a moc chodím na koncerty. A ty?

Adam: Já klasickou hudbu vůbec . Mě sport. hraju volejbal. Jaké filmy ?

Eva: Komedie a romantické filmy. A úplně akční filmy a horory.

Question 8 of 8