Home A1 Test: Basic Czech I – Lesson 3

Test: Basic Czech I – Lesson 3

 • What can you test? “restaurant phrases”; -AT, -IT, -ET, -ĚT verbs; prepositions, the accusative, adjectives, adverbs, TO KNOW, ordinal numbers, time expressions
 • Co můžete testovat? fráze do restaurace; slovesa -AT, -IT, -ET, -ĚT; prepozice, akuzativ, adjektiva, adverbia, znát/vědět/umět, řadové číslovky, časové výrazy

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech I (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech I (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech I – Lesson 3 – test

1. Fill in the gaps with suitable word (each gap = ONE word):

 • Host: Dobrý den. Máte volný pro dva?
 • Číšník: Dobrý den. Ano, tady, prosím. Tady je jídelní .
 • Host: Děkuju.
 • Číšník: Co si dáte k ?
 • Host: Dáme si dvakrát malé pivo.
 • Číšník: A co si dáte k ?
 • Host: Prosím dvakrát hovězí se zeleninou, jednou guláš s knedlíky a jednou kuře s rýží.
 • Číšník: Prosím. Dobrou !
 • Host: Děkuju.
 • Číšník: Ještě , prosím?
 • Host: Ne, to je všechno, děkuju. .
 • Číšník: Zvlášť, dohromady?
 • Host: .
 • Číšník: Dvě stě třicet pět korun.
 • Host: Dvě stě padesát.
 • Číšník: Děkujeme. Hezký den!
 • Host: Taky, na shledanou.

Question 1 of 9

2. Translate into Czech (don't use pronouns, just correct verb forms):

 1. I begin =
 2. they do / make =
 3. he gets up =
 4. you (pl.) give =
 5. we hope =
 6. I listen =
 7. you (sg. inf.) look for =
 8. they open =
 9. she says =
 10. we sing =

Question 2 of 9

3. Put these verbs into the correct gap and in the correct form (present tense):

 

bydlet, kouřit, mluvit, neumět, nevědět, nevidět, sedět, stát, učit, večeřet

 

 1. Eva a Adam docela dobře anglicky.
 2. Já a moje sestra dnes v restauraci.
 3. Jana v Praze.
 4. Je noc, proto nic , nejsem kočka.
 5. Karel je profesor, na univerzitě.
 6. Kolik to víno?
 7. Oni bohužel dobře vařit.
 8. Prosím vás, , kde je metro?
 9. Ty ? Cigarety jsou drahé!
 10. Vy na židli, ne na křesle.

Question 3 of 9

4. Fill in the correct preposition:

 1. co se ptají?
 2. Bydlíš  Singapuru?
 3. Čekáš autobus?
 4. Jste  Ameriky?
 5. Koncert je středu.
 6. Myslím oběd, mám hlad.
 7. Prosíme pomoc.
 8. Ráda se dívám televizi.
 9. Těšíme se víkend.
 10. Zajímá se hudbu.

Question 4 of 9

5. Put the expressions into the accusative form. Write each word into a separate gap.

 1. Co hledáte? . (Hlavní nádraží)
 2. Čekám na . (ten autobus)
 3. Dám si . (grilované kuře)
 4. Hledám . (dobrý učitel)
 5. K pití si dám . (červené víno)
 6. Mám . (malý problém)
 7. Máme . (moderní profesor)
 8. Máš ráda ? (modrá barva)
 9. Nemám rád . (ta restaurace)
 10. Prosím o . (smažený sýr)

Question 5 of 9

6. Write the correct adjective - created from these nouns:

 1. pomeranč -  zmrzlina
 2. jahoda -  koktejl
 3. ovoce - čaj
 4. brambory - kaše

Write the correct adverb - created from these adjectives:

 1. Mám se . (dobrý)
 2. Mluvím . (pomalý)
 3. Nemluvím . (rychlý)
 4. Učím se . (český)
 5. Škola je . (blízký)
 6. Rozumím česky . (špatný)

Question 6 of 9

7. Fill in the correct form (present tense) of vědět, znát or umět (may be negative):

 1. (my) dobře portugalsky.
 2. Alena a Emil dobře Prahu. Jsou tady už dlouho.
 3. (ty), co to je?
 4. Bohužel (já), jak se to řekne česky.
 5. Hanu (já). Kdo to je?
 6. (vy) toho herce?
 7. Martin se učit, je špatný student.
 8. Oni vůbec zpívat.
 9. (oni), kde bydlíš. Mají adresu.
 10. (vy), že jsou z Anglie?

Question 7 of 9

8. Fill in the ordinal numbers:

 1. (10.) den
 2. (4.) dveře
 3. (1.) láska
 4. (13.) student
 5. (8.) lekce
 6. (3.) patro
 7. (21.) století
 8. (2.) ulice
 9. (15.) měsíc
 10. (9.) rok

Question 8 of 9

9. Translate into Czech (don't forget prepositions where needed):

 1. yesterday =
 2. tomorrow =
 3. today =
 4. in the afternoon =
 5. in the evening =
 6. at noon =
 7. at night =
 8. on Sunday =
 9. on Thursday =
 10. last week =

Question 9 of 9