Home A1 Test: Basic Czech I – Lesson 4

Test: Basic Czech I – Lesson 4

 • What can you test? shopping phrases, nominative plural, the -OVAT verbs, years, TO LIKE, frequency expressions, future tense, making questions, dates
 • Co můžete testovat? fráze pro nakupování, množné číslo – 1. pád, slovesa -OVAT, roky, RÁD, frekvenční výrazy, budoucí čas, dělání otázek, datum

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech I (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech I (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech I – Lesson 4 – test

1. Fill in the gaps with ONE WORD.

V obchodě

 • Dobrý den. Co si 1. ?
  • Dobrý den. Prosím dvě okurky.
 • Tady. Ještě 2. ?
  • Ano, 3. bych rajčata, kilo.
 • Prosím.
  • 4. papriky?
 • Ano, máme.
  • 5. stojí?
 • Čtyřicet devět za kilo.
  • Dobře. 6. si tři. A jsou banány?
 • 7. ne. Je to 8. ?
  • Ano.
 • Sto dvacet čtyři.
  • Prosím.
 • Nemáte 9. ?
  • Bohužel.
 • Aha. Tak tady je sedmdesát šest korun 10. .
  • Díky. Na shledanou!
 • Hezký den, na shledanou!

Question 1 of 9

2. Put the phrases into the plural form. Write each word into a separate gap.

 1. jeden žlutý banán - (two)
 2. jedna velká cibule - (two)
 3. jedno čerstvé vejce - (two)
 4. ten pomeranč -
 5. ta houska -
 6. to jablko -
 7. můj lístek -
 8. náš moderní dům -

Question 2 of 9

3. Fill in the gaps with the correct form of the following verbs:

 

gratulovat, jmenovat se, kupovat, lyžovat, milovat, nefungovat, opakovat, potřebujete, pracovat, studovat

 

 1. Já jsem Eva a na Karlově univerzitě.
 2. Dobrý den. Co ? – Chci mluvit s Vaším kolegou.
 3. Jak často zmrzlinu, Jano? – Asi jednou za týden. A ty?
 4. Jak často ty a tvoje manželka ? – Asi jednou za měsíc.
 5. Její bratr špagety, ale ona je nemá ráda.
 6. Máme miminko! – ! (my)
 7. Moje matka jako učitelka.
 8. Studenti česká slovíčka každý den.
 9. To rádio , musíme ho opravit.
 10. Tvoji psi Rex a Azor?

Question 3 of 9

4. Write these years in words

 • 880 =
 • 1066 =
 • 1415 =
 • 1993 =
 • 2004 =

Question 4 of 9

5. Write the correct form of rád/a or mít rád/a (present tense), sometimes negative:

 1. (Oni) sport.
 2. (Já) studuju.
 3. (Ty) cestování?
 4. Nechci čaj, protože (já) čaj.
 5. Proč nejedou na hory? - Protože lyžujou.
 6. (My) Prahu, proto jsme v Praze často.
 7. To je dobře, že (vy) chodíte na koncerty, my taky.
 8. Můj pes čokoládu, nejí ji.

Translate into Czech, using rád/a:

 1. I like dancing. = .
 2. Lenka doesn't like shopping. = .

Question 5 of 9

6. Translate into Czech:

 1. almost never =
 2. from time to time =
 3. very often =
 4. rarely =
 5. all the time =
 6. sometimes =
 7. twice per week =
 8. every Sunday =
 9. every morning =
 10. every month =

Question 6 of 9

7. Put these verbs into the future tense (don't write the personal pronouns):

 1. jsem =
 2. studujeme =
 3. díváš se =
 4. je =
 5. máte =
 6. čekají =
 7. umíme =
 8. učím se =
 9. bydlíte =
 10. vstává =

Question 7 of 9

8. Fill in the missing words (one or two) to ask about the underlined expressions:

 1. Karel je můj kamarád. - je Karel?
 2. Je z Brna. - je?
 3. Pracuje ve firmě Accenture. - pracuje?
 4. Má rád kávu. - má rád?
 5. Má rád černou kávu. - kávu má rád?
 6. Zajímá se o Evu. - se zajímá?
 7. Hraje dobře fotbal. - hraje fotbal?
 8. Třikrát za týden sportuje. - sportuje?
 9. V pondělí plave. - plave?
 10. rok žije v Praze. - už žije v Praze?

Question 8 of 9

9. Write these dates in words (the first gap = day, the second = month): 

 • 31. 3. =  
 • 2. 11. =
 • 5. 7. =
 • 12. 9. =
 • 23. 2. =

Question 9 of 9