Home A1 Test: Basic Czech I – Lesson 5

Test: Basic Czech I – Lesson 5

 • What can you test? buying tickets, irregular verbs, UŽ and JEŠTĚ, travelling, prepositions, asking directions, where X where to
 • Co můžete testovat? nákup jízdenek, nepravidelná slovesa, UŽ a JEŠTĚ, cestování, předložky, ukázání cesty, kde X kam

Do you want to test your Czech online?

Are you learning Czech with the textbook Basic Czech I (you can buy an e-book here, for example)? Would you like to test how much you’ve learnt? How much you remember? I created this test for one of my online students, so it might be a bit tailored to what we were doing, but I’m sure it can be useful and interesting for other learners of the Czech language, too. Good luck!

If you need to use Czech characters, please click here to open in a new window. Once you finish a question, you cannot go back to it. But of course, you can take the test repeatedly. Please make sure you do not write in CAPITALS where not required. Go to the test.


Chcete si udělat online test, jak umíte česky?

Učíte se česky s učebnicí Basic Czech I (můžete si koupit e-book například zde)? Chcete zkontrolovat, co jste se naučili? Kolik si pamatujete? Tento test jsem udělala pro jednu online studentku, tak je možná udělaný trochu specificky pro naše lekce, ale určitě bude užitečný a zajímavý i pro jiné studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka. Hodně štěstí!

Pozor, v testu jsou instrukce a některé úkoly částečně v angličtině!

Jestli potřebujete českou klávesnici, klikněte sem a otevřete si ji v novém okně. Když dokončíte otázku, už nemůžete jít zpátky. Ale samozřejmě můžete dělat test znovu. Prosím, pozor, nepište VELKÝMI PÍSMENY, jestli to není v zadání. Jít na test.


Basic Czech I – Lesson 5 – test

1. Fill in the missing words (always just one):

NA NÁDRAŽÍ

 • Dobrý den. Co si ?
  • Prosím dva do Brna.
 • Jednosměrné nebo ?
  • Nerozumím.
 • Jenom tam, nebo i zpátky?
  • Aha, jenom tam.
 • Takže .
  • Ano.
 • Čtyři  dvacet. (420,-)
  • Můžu kartou?
 • Ne, jen .
  • Aha, dobře. Prosím. ... A ze kterého jede vlak?
 • Tři.
  • Děkuju. Na shledanou.
 • Na shledanou. prosím!

Question 1 of 10

2. Conjugate these verbs (don't write pronouns):

 1. já - číst =
 2. oni - volat =
 3. ona - večeřet =
 4. my - psát =
 5. ty - obědvat =
 6. ono - pít =
 7. my - cestovat =
 8. já - vstávat =
 9. vy - hrát =
 10. on - vědět =
 11. oni - mýt se =
 12. ty - žít =
 13. já - umět =
 14. my - jet =
 15. vy - potřebovat =

Question 2 of 10

3. Fill in the gaps with these verbs (put them into the correct form):

 

číst, dostat se, hrát, jet, jít, mýt se, nemoct, pít, psát, žít

 

 1. (my) na oběd do restaurace.
 2. Karel studenou vodou.
 3. Kde vaši rodiče?
 4. (ty) ráda čaj?
 5. Promiňte, jak (já) na Karlův most?
 6. Kam tramvaj číslo 9?
 7. Ve škole (my) zajímavé texty.
 8. (já) na kytaru už pět let.
 9. Jak často (vy) testy z češtiny?
 10. Honza a Jana jet na výlet.

Question 3 of 10

4. Fill in ještě or  correctly:

 1. Jedeš taky na výlet? - nevím, možná budu muset pracovat.
 2. Chceš další dezert? - Ne, ne, děkuju. Jsem plná.
 3. Bydlím v Praze pět let, ji znám docela dobře.
 4. Znáš Českou republiku? - Ne, ne. Jedu tam poprvé.
 5. Jeden dárek mám, ale koupím jeden.
 6. pořád hraješ fotbal? - Ne, teď hraju tenis.

Question 4 of 10

5. Fill in the correct form jít or jet (present tense):

 1. (já) pěšky
 2. (my) autem
 3. (oni) na motorce
 4. (ty) na koncert
 5. (vy) lodí

Fill in the correct form of the given word (you might need a preposition!):

 1. Je pozdě. Musíme jet (taxík).
 2. Do USA letím (letadlo).
 3. Nerada jezdím (kolo).
 4. Na hlavní nádraží se můžete dostat (tramvaj) číslo 9.
 5. Nerada cestuju (autobus).

Question 5 of 10

6. Fill in correct prepositions (na, do, k, v, z):

 1. Odkud je? - Itálie.
 2. Kde bydlí? - Singapuru.
 3. Kam jde? - konferenci.
 4. Večer jdeme kina zajímavý film.
 5. Musím jít doktorovi.
 6. Ráda obědvám restauraci.
 7. Haló? Jedu práce, budu doma za chvíli.
 8. Jedou dovolenou Itálie.

Question 6 of 10

7. Fill in correct prepositions (o, pro, přes, za, na, v):

 1. kolik hodin vstáváte?
 2. víkendu vstávám pozdě.
 3. co myslíš?
 4. Zajímám se literaturu.
 5. Volá domů jednou týden.
 6. Děkuju všechno!
 7. Těšíte se Vánoce?
 8. Jdu do obchodu kávu.
 9. Potřebujeme pastu zuby.
 10. řeku je most.

Question 7 of 10

8. Click on the phrase that is a suitable response. Each phrase can only be used once.
Jak se máš?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Promiňte!
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Děkuju moc!
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Dobrou chuť!
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Ještě něco?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Promiňte, že jdu pozdě!
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Kdy jede vlak?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Jak dlouho musím čekat?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Co studuješ?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

O co se zajímáš?
Nápodobně!

Unselect

Za pět minut.

Unselect

Pět minut.

Unselect

To nevadí.

Unselect

Historii.

Unselect

O českou historii.

Unselect

Jde to.

Unselect

Ne, už si nic nedám.

Unselect

Za málo!

Unselect

Nic se nestalo.

Unselect

Question 8 of 10

9. Filling the missing words (always just one word):

NA ULICI

 • Prosím Vás, nádraží. Můžete mi říct, je?
  • nádraží?
 • Hlavní nádraží. Jak se tam ?
  • Můžete pěšky nebo tramvají.
 • Jak je to ?
  • Pěšky asi patnáct minut, tramvají asi pět minut.
 • A která tramvaj tam jede?
  • Tramvaj 9. 
 • A kde je ?
  • Tamhle, tam, jak je ten žlutý dům.
 • Můžu si tam koupit ?
  • Ano, je tam automat.
 • Děkuju moc. Na shledanou!
  • Není zač. Na shledanou!

Question 9 of 10

10. Fill in the missing words. Look at the example.

 

Příklad: Jste doma. - Jdete domů.

 

 1. Jsem nalevo. - Jdu .
 2. Jsi . - Jdeš doprostřed.
 3. Jsou tady. - Jdou .
 4. Jsme . - Jdeme doprava.
 5. Jste vzadu. - Jdete .
 6. Je . - Jde dopředu.
 7. Jsou dole. - Jdou .
 8. Jsi . - Jdeš tam.
 9. Jsem nahoře. - Jdu .
 10. Jsme . - Jdeme ven.

Question 10 of 10