Home B1 ČESKÉ MODÁLNÍ VÝRAZY: Kdy se co používá? (B1-C1)

ČESKÉ MODÁLNÍ VÝRAZY: Kdy se co používá? (B1-C1)

V předchozím videu jsme si řekli, kterými modálními výrazy můžeme vyjádřit, že něco je pravda, věříme, že to je pravda, myslíme si, že by to mohla být pravda, slyšeli jsme, že je to pravda, nebo pochybujeme, že je to pravda…

Dnes si řekneme, které z těchto výrazů se nejvíce používají v mluveném jazyce, v beletrii, v publicistice a v oborové literatuře. (Jde o rozdělení žánrů/textů podle www.korpus.cz.)

V mluvené češtině (neformální) jsou nejčastější tato slova: fakt/fak/fakticky, samozřejmě/samo, určitě, jasně/jasan/jasňačka, stoprocentně/stopro, tutově/natuty, třeba/třebas, asi, možná, prý/prej.

V beletrii (umělecké literatuře) autoři rádi používají tato slova: opravdu, vážně, doopravdy, jistě, zjevně, očividně, bezpochyby, evidentně, dozajista, najisto, snad, nejspíš/e, sotva, stěží.

V publicistice (žurnalistice) mají novináři oblíbená tato slova: opravdu, doopravdy, rozhodně, zaručeně, údajně, zřejmě, těžko.

V oborové literatuře (odborná, naučná, administrativa apod. = nejvíce formální) se zase často vyskytují tato slova: skutečně, pochopitelně, jednoznačně, přirozeně, nepochybně, zajisté, nesporně, pravděpodobně, patrně, spíš/e, pravděpodobněji.