Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Skloňování slova dovolená

Čeština pro cizince B2/L4: Skloňování slova dovolená

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste se učili adjektivní substantiva Jsou to slova, která vypadají a skloňují se jako adjektiva (přídavná jména), ale jsou to substantiva (podstatná jména), to znamená, že označují buď osobu, nebo věc.

PÁDSINGULÁRPLURÁL
1.N: Co?dovolenádovolené
2.G: Čeho?dovolenédovolených
3.D: Čemu?dovolenédovoleným
4.A: Co?dovolenoudovolené
5.V: Haló!*dovolená!dovolené!
6.L: Čem?dovolenédovolených
7.I: Čím?dovolenoudovoleným
*vokativ fakticky nepoužíváme

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si můžete zopakovat skloňování a použití slova DOVOLENÁ.


SPOJOVÁNÍ

Přiřaďte slovo ke správné větě.


CO JE SPRÁVNĚ?

Vyberte slovo, které patří do věty, kterou vidíte.


Další cvičení jsou na další stránce.