Home B2 Čeština pro cizince B2/L4: Vztažné věty

Čeština pro cizince B2/L4: Vztažné věty

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 4?

V této lekci jste si opakovali vztažné věty. V této kapitole učebnice jsou tak nazvány věty, které se vztahují k nějakému podstatnému jménu nebo zájmenu (charakterizují nebo specifikují ho). Můžou začínat například těmito slovy: který, jaký, kdo, co apod. (to všechno jsou zájmena), ale také kdy, kde, kam, odkdy, odkud apod. (to jsou příslovce).

Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si je můžete procvičit.


FLASHCARDS

Víte, jaké slovo do věty doplnit? Zkontrolovat si to můžete na druhé straně kartičky.


KVÍZ

A teď kvíz. Jenom jedna ze čtyř variant je správná.


Další cvičení jsou na další stránce.