Home B2 Čeština pro cizince B2/L5: Ruce, nohy, ramena, kolena (skloňování a fráze)

Čeština pro cizince B2/L5: Ruce, nohy, ramena, kolena (skloňování a fráze)

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 5?

V této lekci jste si opakovali části lidského těla a jejich skloňování (deklinace) nebo fráze, které je obsahují. Skloňování částí těla je trochu nepravidelné ve srovnání s jinými slovy. V následujících cvičeních najdete: ramena, kolena, ruce a nohy.

Připravila jsem pro vás spoustu vět a interaktivních cvičení, kde si to můžete procvičit.


FLASHCARDS – RUCE

Víte, jaké slovo nebo jaká slova ve větě chybí? Zkontrolovat si to můžete na druhé straně kartičky.


SPOJOVAČKA – RUCE

Doplňte do vět správné fráze. Musíte to správně rozdělit, někde je možných více variant, ale jinde jenom jedna.


Další cvičení jsou na další stránce.