Home B2 Čeština pro cizince B2/L6: Skloňování cizích slov I.

Čeština pro cizince B2/L6: Skloňování cizích slov I.

Studujete s učebnicí Marie Boccou Kestřánkové a kol. Čeština pro cizince – úroveň B2? Připravujete se na zkoušku na úrovni B2? Chtěli byste si vyzkoušet, jak jste se naučili něco z lekce 6?

V této lekci jste se učili skloňování některých cizích slov v češtině. Konkrétně šlo o slova středního rodu, která mají na konci -um nebo -ma, a slova mužského rodu neživotného, která mají na konci -us.

Deklinace v singuláru (jednotné číslo)

PÁDStřední rod
-UM 1.*
Střední rod
-UM 2.*
Střední rod
-MA
Mužský rod
-US
1.N: Co? centrummuzeumtémacyklus
2.G: Čeho? centramuzeatématucyklu
3.D: Čemu? centrumuzeutématucyklu
4.A: Co? centrummuzeumtémacyklus
5.V: Haló! centrum! muzeum! téma! cykle!
6.L: Čem? centrumuzeutématucyklu
7.I: Čím? centremmuzeemtématemcyklem

* V jednotném čísle není rozdíl.

Deklinace v plurálu (množné číslo)

PÁDStřední rod
-UM 1.*
Střední rod
-UM 2.*
Střední rod
-MA
Mužský rod
-US
1.N: Co? centramuzeatématacykly
2.G: Čeho? center**muzeítématcyklů
3.D: Čemu? centrůmmuzeímtématůmcyklům
4.A: Co? centramuzeatématacykly
5.V: Haló! centra! muzea! témata! cykly!
6.L: Čem? centrechmuzeíchtématechcyklech
7.I: Čím? centrymuzeitématycykly

* V množném čísle se liší podle toho, jestli před -UM je souhláska (CENTRUM), nebo samohláska (MUZEUM).
** “Nulová” koncovka. Jestli jsou na konci 2 souhlásky, vkládá se mezi ně -E-.


Připravila jsem pro vás pár interaktivních cvičení, kde si to můžete procvičit a zkontrolovat, jak dobře je už znáte.


FLASHCARDS

Víte, jaká koncovka je správná? Zkontrolovat si to můžete na druhé straně kartičky. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu. Flashcards si můžete taky koupit a vytisknout!


Více cvičení je na další stránce.