CIP newsletter 01/2011

Read the CIP newsletter


The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with “Learn Czech Online” or “Czech in Prague”: with videos and pictures (YouTubeTumblrFlickr), podcasts (iTunesSoundCloudRSS) or on social networks (TwitterFacebookGoogle Buzz).

It also includes an article for teachers of Czech as a foreign language – and an invitation to cooperation or meetings in person.


Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s “Learn Czech Online” či “Czech in Prague” můžete učit česky: s videy a obrázky (YouTubeTumblrFlickr), podcasty (iTunesSoundCloudRSS) či na sociálních sítích (TwitterFacebookGoogle Buzz). 

Obsahuje také článek věnovaný učitelům češtiny pro cizince – a pozvání ke spolupráci či osobnímu setkání.


Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *