Home B1 Co znamená vazba BÝT + INFINITIV?

Co znamená vazba BÝT + INFINITIV?

Jeden student se mě nedávno zeptal, co to znamená “být vidět”. Předtím mě nikdy nenapadlo o tom přemýšlet, myslím, že se mě na to nikdo dřív nezeptal…

Ale možná to bude užitečné i pro další studenty češtiny jako cizího jazyka! V tomto videu se dozvíte, která slovesa můžou být ve frázi použita, co ta fráze znamená.

Konkrétně se jedná o vazby:

  • být vidět
  • být slyšet
  • být cítit
  • být znát / poznat
  • být rozumět

Jak vidíte, jsou slovesa, která jsou spojená se smysly = jak něco vnímáme. Ve videu najdete hodně příkladů (většina z www.korpus.cz).