Home A2 CVIČENÍ: Deklinace TEN, TA, TO

CVIČENÍ: Deklinace TEN, TA, TO

Umíte skloňovat ukazovací zájmena TEN, TA a TO? Není to lehké, ale je to velmi důležité a užitečné.

Skloňování dnů v češtině

MASKULINUM
(mužský rod)
FEMININUM
(ženský rod)
NEUTRUM
(střední rod)
PLURÁL
(množné číslo)
1.tentato(MA) ti
(MI, F) ty
(N) ta
2.tohotétohotěch
3.tomutétomutěm
4.(MA) toho
(MI) ten
tuto(M, F) ty
(N) ta
5.
6.tomtétomtěch
7.tímtoutímtěmi

M = maskulinum, MA = maskulinum animatum (mužský životný), MI = maskulinum inanimatum (mužský neživotný), F = femininum, N = neutrum

Připravila jsem pro vás interaktivní cvičení, kde si to můžete procvičit.


FLASHCARDS

Na kartičce uvidíte větu, ve které chybí slovo TEN, TA nebo TO ve správné formě (singuláru nebo plurálu). Odpověď je na druhé straně. Jestli jste znali správnou odpověď, klikněte na ✔️ a to slovíčko už se nevrátí. Jestli ne, klikněte na ❌ a slovíčko uvidíte znovu. Kartičky si můžete i koupit a vytisknout.


Další cvičení jsou na další stránce.