Home B1 Cvičení: Děti

Cvičení: Děti

Přetáhněte slova do správných vět.


Napíšete správnou formu slova “dítě” nebo “děti”? (Lepší na počítači s klávesnicí, kvůli diakritice.)


Uhodnete, která věta se zde skrývá? Vyberte písmenko. Jestli ve větě není, budete o krok blíže k šibenici.