Cvičení: Děti

Přetáhněte slova do správných vět.


Napíšete správnou formu slova “dítě” nebo “děti”? (Lepší na počítači s klávesnicí, kvůli diakritice.)


Uhodnete, která věta se zde skrývá? Vyberte písmenko. Jestli ve větě není, budete o krok blíže k šibenici.


Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *