Home A2 Cvičení: Jak vám je?

Cvičení: Jak vám je?

Uhodnete věty? Vyberete včas správná písmena?


Doplníte do vět správná slova? Přetáhněte slova na správné místo.


Napíšete do křížovky správná chybějící slova? (Tato aktivita je asi lepší na počítači, kvůli diakritice.)