Home A2 Cvičení: Lidský život

Cvičení: Lidský život

Přiřaďte slova označující lidi k životnímu období, k věku.


Vyberte, které věkové období patří ke slovu, které uvidíte.