Home A2 Cvičení: Osobní zájmeno MY

Cvičení: Osobní zájmeno MY

Nejdřív kvíz… Vyberete správnou formu zájmena MY?


Dojdete na místo se správnou formou zájmena a vyhnete se nebezpečí?