Home A2 Cvičení: Osobní zájmeno TY

Cvičení: Osobní zájmeno TY

Nejdřív kvíz… Vyberete správnou formu zájmena TY?


Shodíte na vagon bednu se správnou formou zájmena?