Home A2 Cvičení: Počítač

Cvičení: Počítač

Která forma slova “počítač” patří do věty? Rozdělte věty do tabulky.


Vyberete správnou variantu slova “počítač”?


Seřadíte správně písmena a najdete slovo spojené s počítačem?


Napíšete sami slovo spojené s počítačem? Neoběsí vás?