Home A2 Cvičení: Slovesa (počítač a internet)

Cvičení: Slovesa (počítač a internet)

Které sloveso patří do které fráze?


A teď ještě jednou, ale musíte jako pilot letadla vletět do správného mraku.


Pamatujete si slovesa? Můžete napsat infinitiv do křížovky? (Toto je lepší dělat na počítači.)


Která slovesa jsou perfektivní (dokonavá) a která imperfektivní (nedokonavá)? Rozdělíte je správně?


Ještě jednou, ale teď formou kvízu…


Teď se musíte rozhodovat rychleji – perfektivní, nebo imperfektivní? Budoucí, nebo přítomný čas?


A nakonec (moje oblíbená) hra “Tref krtka!” – musíte trefit ty, kteří mají perfektivní slovesa (to znamená budoucí čas).