Home A2 CVIČENÍ: Základní slovesa

CVIČENÍ: Základní slovesa

KVÍZ

A teď ve formě kvízu. Vyberte jednu správnou odpověď.


ANAGRAM

Seřadíte správně písmena a vytvoříte s nich sloveso v určité formě (to znamená, že to není infinitiv – slovníková forma).


Další cvičení je na další stránce.