Home A2 Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 3

Konverzace: Čeština expres 3 – lekce 3

V lekci 3 v učebnici Čeština expres 3 je hlavní téma “rodina”, to znamená, jak vypadají členové vaší rodiny, jak jsou staří, jací jsou, jaký s nimi máte vztah. Na konci lekce potom je minidetektivka. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.