Home A2 Kurz češtiny 100: Jak zapsat, co někdo řekl?

Kurz češtiny 100: Jak zapsat, co někdo řekl?

Máte dvě možnosti: buď napsat, co přesně řekl, to je “přímá řeč”, nebo to přeformulovat, převyprávět, to je “řeč nepřímá”. Ve videu se podíváme na interpunkční znaménka a na spojky, které potřebujete v nepřímé řeči.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: