Home A2 Kurz češtiny 101: Hezká a ošklivá oslovení

Kurz češtiny 101: Hezká a ošklivá oslovení

Jak oslovovat lidi, které milujete?

V tomto videu si procvičíte vokativ, ale také se seznámíte s různými “sladkými” (milými, laskavými) osloveními, které můžou Češi používat, když mluví k dětem nebo jiným blízkým lidem (například svým partnerům). Ale pozor! Někdy jsou taková slova používána ironicky a někteří lidé takové zdrobněliny a taková oslovení nesnášejí.

Jak oslovovat hloupé lidi? (nadávky)

V tomto videu znovu procvičujeme vokativ, ale tentokrát ho aplikujeme na slova, která lidé používají jako nadávky, urážky. Některá slova nejsou tak hrozná, ale jiná jsou dost hrubá. Takže nedoporučuji ta slova používat, ale je dobré jim rozumět. 😉

Jak oslovovat špatné lidi? (nadávky)

V posledním videu s vokativem se podíváme na hrubá (hanlivá, sprostá, vulgární) slova, která můžou lidé použít, když nadávají druhým lidem, protože si o nich myslí, že mají špatný charakter, že dělají něco špatného. Opět začínám slovy, která jsou docela akceptovatelná, a končím těmi, která jsou velmi vulgární.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: