Home A2 Kurz češtiny 102: Jak věci měříme a vážíme?

Kurz češtiny 102: Jak věci měříme a vážíme?

Začínáme dvacátou lekci učebnice Česky krok za krokem 1. Tam je téma “Vaříme a vážíme”. Začneme tedy tím, jak můžeme různé věci měřit nebo vážit. Jaké jednotky v češtině používáme? A čím věci měříme nebo vážíme? Ve videu mluvím o těchto veličinách: délka, obsah, objem a hmotnost.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: