Home A2 Kurz češtiny 113: Plurál mužského rodu životného – koncovka -I

Kurz češtiny 113: Plurál mužského rodu životného – koncovka -I

Dnes se podíváme na nominativ (první pád: Kdo? Co?) plurálu (množného čísla) mužského rodu životného (maskulina animata). Konkrétně na slova, která mají koncovku -I a u kterých nedochází k žádné změně hlásek. Nominativ porovnáme také s akuzativem (čtvrtá pád: Koho? Co?).

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: