Home A2 Kurz češtiny 117: Plurál – mužský životný – koncovka -É

Kurz češtiny 117: Plurál – mužský životný – koncovka -É

V této lekci studujeme nominativ (první pád) plurálu (množného čísla) mužského rodu životného (maskulina animata), konkrétně slova, která mají v plurálu koncovku -É.

Ve videu uvidíte, že koncovku -É musíte v podstatě používat u slov, která mají na konci -TEL, -EL nebo -ĚL. V ostatních případech (slova s -ISTA nebo -AN na konci) můžete používat také koncovku -I.

Ve videu jsou také formy slov v akuzativu (čtvrtém pádě).

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: