Home A2 Kurz češtiny 118: Plurál – mužský životný – koncovka -OVÉ

Kurz češtiny 118: Plurál – mužský životný – koncovka -OVÉ

V této lekci studujeme nominativ (první pád) plurálu (množného čísla) mužského rodu životného (maskulina animata), konkrétně slova, která mají v plurálu koncovku -OVÉ.

Ve videu uvidíte, že koncovku -OVÉ musíte v podstatě používat u slov, která mají na konci -A nebo jsou cizí (například končí na -OG, -OM, -ÁL nebo -AF). Standardně je také třeba používat tuto koncovku u velmi krátkých slov (která mají jenom jednu slabiku), ale tak je často možné použít i koncovku -I.

Ve videu jsou také formy slov v akuzativu (čtvrtém pádě).

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: