Home A2 Kurz češtiny 120: Adjektiva v nominativu plurálu – mužský rod životný

Kurz češtiny 120: Adjektiva v nominativu plurálu – mužský rod životný

Jaká je forma přídavných jmen (adjektiv) v prvním pádu množného čísla (v nominativu plurálu) pro mužský rod životný (maskulinum animatum)?

V tomto videu uvidíte příklady několika adjektiv, která mají tvrdou koncovku (-Ý), a další příklady adjektiv, která mají měkkou koncovku (-Í). Uvidíte jejich formu v nominativu i v akuzativu, abyste viděli rozdíl.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: