Home A2 Kurz češtiny 121: Jak se mění slova s -CKÝ a -SKÝ v...

Kurz češtiny 121: Jak se mění slova s -CKÝ a -SKÝ v mužském rodě?

V dnešním videu se koncentruju na adjektiva (přídavná jména), která mají na konci -SKÝ nebo -CKÝ. V nominativu (prvním pádě) plurálu (množného čísla) v mužském rodě životném (maskulina animata) se tam mění písmena a koncovky jsou -ŠTÍ nebo -ČTÍ. Ale ta změna není v akuzativu plurálu, tam je správně -SKÉ nebo -CKÉ. Ve videu uslyšíte také příklady vět.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: