Home A2 Kurz češtiny 122: Jak se mění slova s -(H/R/K/CH)Ý v mužském rodě?

Kurz češtiny 122: Jak se mění slova s -(H/R/K/CH)Ý v mužském rodě?

Tohle je poslední video, ve kterém se věnuju adjektivům (přídavná jména) mužského rodu životného (maskulina animata) v nominativu a akuzativu plurálu (prvním a čtvrtém pádě množného čísla). Stejně jako v předchozím videu se podíváme na slova, ve kterých dochází v nominativu (ale ne v akuzativu) ke změně tvrdé souhlásky na měkkou souhlásku. Konkrétně jde o tyto změny: z -HÝ bude -ZÍ, z -RÝ bude -ŘÍ, z -KÝ bude -CÍ a z -CHÝ bude -ŠÍ. Ve videu můžete slyšet příklady vět na každou formu slova.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: