Home A2 Kurz češtiny 52: Dativ (střední)

Kurz češtiny 52: Dativ (střední)

V tomto videu se podíváme na koncovky podstatných jmen středního rodu v dativu (třetím pádu). Jak se změní slova, která mají na konci -O, -E/Ě, -Í nebo -UM, když je před nimi například předložka K, PROTI, KVŮLI, DÍKY nebo NAPROTI?

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: