Home A2 Kurz češtiny 56: Jak mluvit o oblečení?

Kurz češtiny 56: Jak mluvit o oblečení?

Začínáme novou lekci a naše nové téma je “oblečení”. Začneme slovesy a adjektivy, která můžete používat, když mluvíte o oblečení. Například “nosit”, “mít na sobě” nebo různé vzory.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: