Home A2 Kurz češtiny 57: Oblečení

Kurz češtiny 57: Oblečení

V tomto videu najdete základní slovní zásobu na téma oblečení, ale také připomenutí akuzativu, abyste věděli, jak říct, co nosíte nebo co máte na sobě. Akuzativ si můžete připomenout a procvičit tady.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: