Home A2 Kurz češtiny 61: Slovesa, kde neříkáme “já”, ale “mi”

Kurz češtiny 61: Slovesa, kde neříkáme “já”, ale “mi”

V dnešním videu se podíváme na slovesa, která tvoří fráze s dativem. Osoba, o které mluvíme, tam není subjekt, není v nominativu, ale je v dativu (“komu”). Subjektem věty je potom věc, o které mluvíme, a podle ní se musí měnit sloveso…

Už jsme se učili o “líbit se” a “chutnat” – a pak jsme přidali jiné fráze, jak vyjádřit “lásku”.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: