Home A2 Kurz češtiny 70: Kdo? Co? (skloňování a otázky)

Kurz češtiny 70: Kdo? Co? (skloňování a otázky)

Jak skloňovat slova “kdo” a “co”? A jak je používat v otázkách? V tomto videu najdete příklady otázek se slovy “kdo” a “co” v nominativu, genitivu, dativu, akuzativu, lokativu a instrumentálu – s předložkami i bez.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: