Home A2 Kurz češtiny 71: Někdo, něco, nikdo, nic

Kurz češtiny 71: Někdo, něco, nikdo, nic

Dnes se podíváme na slova “někdo”, “něco”, “nikdo” a “nic”. Jsou to zájmena a zájmena se v češtině skloňují. Tato slova se skloňují (skoro) stejně jako “kdo” a “co”. V druhé části videa potom najdete příklady vět s těmito slovy v různých pádech.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: