Home A2 Kurz češtiny 74: Služby

Kurz češtiny 74: Služby

V tomto videu uvidíte slovní zásobu spojenou se “službami”. Jsou to lidé nebo firmy, které pro vás něco dělají, například vás můžou učesat, něco vám vyčistit, namasírovat vás a podobně. Píšu tam předložky a formu slov, kterou použijete, když chcete například říct, KAM jste šli, nebo KAM jdete/půjdete.

Ještě jednou se věnujeme tématu “služby”. Konkrétně se podíváme na užitečné fráze, které použijete, když se chcete objednat například na masáž nebo k holiči, anebo když si chcete nechat něco opravit apod.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: