Home A2 Kurz češtiny 77: Lidské vztahy (a slovesa)

Kurz češtiny 77: Lidské vztahy (a slovesa)

V tomto videu uvidíte slovesa (perfektivní a imperfektivní), která můžou být užitečná, když chcete mluvit o vztahu mezi lidmi – jak začal, jak pokračoval a jak skončil. U sloves uvidíte, se kterým pádem a předložkou jsou spojená, a dále jejich minulý, přítomný a budoucí čas.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: