Home A2 Kurz češtiny 87: Jaký je rozdíl mezi MLUVIT, ŘÍKAT a ŘÍCT?

Kurz češtiny 87: Jaký je rozdíl mezi MLUVIT, ŘÍKAT a ŘÍCT?

Studenti (hlavně rusky mluvící) dělají často chyby ve slovesech MLUVIT a ŘÍCT (nebo ŘÍKAT). V jakých vazbách, se kterými pády a předložkami můžeme používat které z těchto sloves? Jsou rozdíly ve významu?

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: