Home A2 Kurz češtiny 89: Imperativ – jak říct člověku, co musí dělat?

Kurz češtiny 89: Imperativ – jak říct člověku, co musí dělat?

Začínáme lekci 19 (v učebnici Česky krok za krokem 1) a tam je hlavní téma IMPERATIV. Česky se tomu říká rozkazovací způsob a je to forma slovesa, kterou druhému člověku říkáme, že musí něco dělat nebo udělat (nebo něco dělat nesmí). V tomto videu najdete přehled základních pravidel, jak imperativ sloves udělat. Budou následovat ještě další videa s příklady.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: