Home A2 Kurz češtiny 91: Imperativ – koncovky -EJ/TE (-AT)

Kurz češtiny 91: Imperativ – koncovky -EJ/TE (-AT)

Tato skupina sloves je docela lehká – jsou to slovesa, která mají v infinitivu na konci -AT, forma “oni” má koncovku “-AJÍ” a imperativ pro “ty” má koncovku “-EJ” a pro “vy” koncovku “-EJTE”. Musíte jenom dávat pozor, abyste neříkali “-AJ” nebo “-AJTE” (rusky mluvící tu chybu docela dělají)…

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: