Home A2 Kurz češtiny 92: Imperativ – koncovky -I/-ĚTE

Kurz češtiny 92: Imperativ – koncovky -I/-ĚTE

Další skupina sloves, na kterou se podíváme, má v imperativu na konci pro “ty” koncovku “-I” a pro “vy” koncovku “-ĚTE”. Koncovka “-ĚTE” (e s háčkem) je po souhláskách D, T, N, M, B, P, V, F. Po ostatních souhláskách je koncovka “-ETE” – na ta slovesa se podíváme v dalším videu.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: