Home A2 Kurz češtiny 93: Imperativ – koncovky -I/-ETE

Kurz češtiny 93: Imperativ – koncovky -I/-ETE

V tomto videu najdete nejfrekventovanější slovesa, u kterých je v imperativu pro “ty” koncovky “-I” (jako u předchozí skupiny) a pro “vy” je “-ETE” (bez háčku). Obvykle jsou to slovesa, která mají před koncovkou písmeno L nebo Ř. Ve videu uslyšíte i příklady použití sloves.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: