Home A2 Kurz češtiny 95: Imperativ – koncovky -EJ/TE (-ET/ĚT)

Kurz češtiny 95: Imperativ – koncovky -EJ/TE (-ET/ĚT)

U těchto sloves je ten problém, že ve formě “oni” existujou dvě varianty, ale jenom z jedné můžete udělat správný imperativ! Jsou to slovesa, která mají v infinitivu na konci -ET nebo -ĚT a ve formě “oni” potom variantu -EJÍ nebo -ĚJÍ. Právě z té varianty uděláte imperativ, který má pro “ty” koncovku -EJ nebo -ĚJ a pro “vy” koncovku -EJTE nebo -ĚJTE.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: