Home A1 Kurz češtiny – den 11: Adamův/Evin, adjektiva a formuláře

Kurz češtiny – den 11: Adamův/Evin, adjektiva a formuláře

Kde musí být ve větě “se”, které patří ke slovesu?

Co musíte napsat do formuláře (nebo dotazníku)?

Jak říct, čí co je? Například: Adam má knihu. Je to Adamova kniha. Eva má knihu. Je to Evina kniha.

Teď se naučíme nějaká základní přídavná jména – a budu je prezentovat s jejich protiklady (opozity).

Ještě se vrátíme k posesivním adjektivům (Adamův/Evin) a procvičíme je společně se slovní zásobou k tématu “rodina”.

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: